Kuglehøjde / Koblingshøjde

Hvad skal kuglehøjden være?

Koblingshøjden på både bilens anhængertræk og trailerens kuglekobling skal passe godt sammen for at sikre vogntoget gode køreegenskaber.

Vi ser engang i mellem eksempler på vogntog (bil & trailer) som ikke fungerer. Også selvom reglerne for både bilens anhængertræk samt traileren er overholdt.

Det typiske eksempel vi oplever, er en tungt læsset varevogn med en tom boogietrailer, hvor traileren kun har kontakt med vejen på første aksel og anden aksel er løftet over vejen.

På nogle bilers anhængertræk er det muligt at ændre henholdsvis justere kuglehøjden. Vi anbefaler du rådfører dig med dit værksted eller leverandøren af anhængertrækket såfremt du har brug for viden om tilpasning eller ændring af kuglehøjden på bilens anhængertræk.Imidlertid er reglerne på området relativt klare. Uddrag nedenfor er taget fra “Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr” som du kan downloade fra færdselsstyrelsens hjemmeside. Du kan benytte linket herunder:

Link til Færdselsstyrelsen

9.05.310 Køretøj til synsfri sammenkobling

(1) Bil til synsfri sammenkobling med påhængskøretøj med tilladt totalvægt på højst 3.500 kg skal være forsynet med 50 mm koblingskugle.Koblingskuglens midte skal ved tilladt totalvægt være anbragt i en højde af 385 ± 35 mm over vejbanen.Bestemmelsen om koblingskuglens højde over vejbanen kan anses for opfyldt, såfremt højden i ubelæsset stand er 450 ± 50 mm, dog 400 ± 50 mm for bil med niveau-regulering. Såfremt disse mål ikke er opfyldt, må der ved syn af bilen medbringes dokumentation for fjedersætningen.med andre ord:

  • Bil med fuld last = 385 ± 35 mm
  • Bil som er tom = 450 ± 50 mm